Як проводиться паспортизація та інвентаризація промислових відходів

В результаті діяльності промислових підприємств обов’язково формуються відходи. Деякі з них мають властивості, шкідливі для оточуючого середовища та для здоров’я людей. Тому дуже важливо проводити їх облік, зберігання та утилізацію.

Промислові відходи

Що таке промислові відходи

Промислові відходи формуються на різних етапах проведення виробничих процесів. Вони представляють собою предмети, речовини чи матеріали, які непригодні для подальшої переробки. Відходи відрізняються своїм агрегатним станом, тому їх можна розділити на:

  • тверді
  • рідкі
  • газовидні

Експертами встановлено, що в середньому доля відходів промислових підприємств складає 0,1 частину від сировинних ресурсів, які поступають на заводи та фабрики.

Класифікація та характеристики промислових відходів

Матеріали, що з’являються при виробництві різноманітної продукції на промислових підприємствах, класифікуються таким чином:

  • поворотні, які можуть приймати участь в подальшому виробничому процесі
  • вторинна сировина, що передається іншим підприємствам для випуску різноманітної продукції
  • безповоротні втрати, які підлягають знищенню чи утилізації

Все промислові відходи розділяються на класи, в залежності від рівня безпеки. Матеріали, які належать до 5 класу, вважаться абсолютно нешкідливими для людей та екології. При активній роботі промислових підприємств утворюються металеві відходи, пластикові елементи, шлакові фрагменти, шматки з шкіри, гуми, дерева, скла, паперу, хутра.

Утилізація промислових відходів

Доля промислових відходів вирішується в залежності від їх характеристик. Вивіз та утилізація матеріалів, непригодних для подальшої переробки, проводиться у відповідності з існуючими санітарно-гігієнічними нормами та законодавчими актами. Інертне сміття складується разом з ТПВ. Воно може використовуватись для засипки неглибоких ярів чи обладнання площадок для установки автогаражів.

Разом з побутовим сміттям зберігаються рештки текстильних виробів, технічної гуми, полімерів, електроізоляції, азбестових чи графітових матеріалів. Нафтові продукти зазвичай спалюються. Відходи, які характеризуються підвищеною токсичністю, вивозяться на спеціально обладнані полігони. Утилізація решток продуктів виробництва проводиться після складання акту і реєстрації декларації про їх виявлення. Замовляйте послугу в спеціалізованій компанії, скориставшись формою, розміщеною на її офіційному інтернет-сайті.

Предыдущая статья:Оставить комментарий